1000M iCable有線電視光纖寬頻 – 聖佐治大廈

1000M iCable有線電視光纖寬頻 地址:九龍塘聖佐治大廈 日期: 10/11/2016 合約期: 24 個月 服務計劃內容:有線寬頻 1000M +有線電視   寬頻覆蓋:網上行(PCCW) 家居寬頻 覆蓋, 有線寬頻(iCable) 家居寬頻 覆蓋 條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 1000M iCable有線電視光纖寬頻 優惠,歡迎致電 35009038索取報價或填寫以下家居寬頻報價表格索取 1000M iCable有線電視光纖寬頻 報價。 家居寬頻上網及家居電話報價表格

shing kit wan1000M iCable有線電視光纖寬頻 – 聖佐治大廈